วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

การเดินทางด้วยรถราง

มาถึงการเดินทางด้วยรถราง พาหนะสำคัญในหลายๆ เมืองหลักในสวิส ไม่ว่าจะที่ Zurich, Bern และเมืองใหญ่อื่นๆ


ยกตัวอย่างการเดินทางด้วยรถรางในซูริค ออกจากสถานีรถไฟ Zurich HB ก็จะเห็นเส้นทางรถรางเชื่อมระหว่างย่านต่างๆในตัวเมือง

ถนนเส้นใหญ่ที่ใช้วิ่งก็จะเป็นเส้น Bahnhofstrasse ถนนสายหลักช้อปปิ้งในเมือง เวลาเดินก็ต้องระวังระรางกันด้วย ตอนข้ามถนนให้มองซ้ายก่อนแล้วค่อยมองขวา ส่วนป้ายจอดรถรางจะมีตลอดทาง

เมื่อรถรางจอดสนิทที่ป้ายแล้ว เราสามารถเดินขึ้นที่ป้ายไหนก็ได้ 

แต่ถ้าประตูรถปิดอยู่ ก็สามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านข้างประตูเพื่อทำการเปิด ส่วนการซื้อตั๋วรถรางนั้น สำหรับผู้ที่มี Swiss Pass สามารถขึ้นรถได้เลย ส่วนผู้ที่ไม่มีต้องซื้อตั๋วเป็นขาๆ ไปได้ที่ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติ พนักงานจะสุ่มตรวจ ถ้าไม่มีลักลอบขึ้น จะโดนค่าปรับมหาศาลจ้า อย่าทำละกัน