วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Day 1 Bangkok - Zurich

วันแรกของทริปเป็นการเดินทางจากสนามบินสู่สุวรรณภูมิ สู่สนามบินซูริค ด้วยสายการบิน Qatar Airways โดยจะทำการแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติโดฮาของประเทศกาตาร์ประมาณ 2 ชม. จากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่ซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์


เวลาออกเดินทางยองสายการบิน Qatar Airways ดีมากทีเดียว ออกเดินทางจากเมืองไทยตอนหัวค่ำ ไปถึงเช้าที่ซูริค เที่ยวต่อได้เลย
เคาน์เตอร์เช็คอิน P น้ำหนักกระเป๋าได้ 30 kg เปิดให้เช็คอินล่วงหน้าก่อนเครื่องออก 3 ชม. ส่วนกระเป๋าเดินทางที่เช็คอินโหลดใต้เครื่องไปนั้น ไปรับกันได้ที่สวิสเลย ไม่ต้องทำอะไรที่ Doha
หลังจากที่เช็คอินมาแล้วจะได้ Boarding Pass 2 ใบ คือ ขาจาก BKK - Doha และ ขาจาก Doha - Zurich ในซองสีเหลือง (ห้ามทำหายละ)
ใกล้ถึงเวลาแล้วก็เดินทางไปยัง Gate เพื่อเตรียมตัวขึ้นเครื่องกันเลย
รีวิวสายการบิน Qatar Airways Economy Class (BKK - Doha - Zurich)
เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน Zurich คลิกที่นี่