วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

รีวิวพาชมวิวบนกำแพงเมืองเก่าลูเซิร์น (Museggmauer)


รีวิวพาชมวิวบนกำแพงเมืองเก่าลูเซิร์น
(Museggmauer)

กำแพงเมืองเก่าลูเซิร์นนี้ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Museggmauer สร้างอยู่บนเนินเขาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1386 ด้วยความยาวรวมทั้งหมด 850 เมตร มีป้อมปราการทั้งหมด 9 ป้อม ตามรูป แต่สามารถขึ้นไปชมวิวบนป้อมปราการได้เพียง 3 ป้อม คือ ป้อม Mannliturm (ป้อมสูงที่สามารถมองลงมายังตัวเมืองวิวแม่น้ำรอยส์) ป้อม Zytturm หรือ ป้อมหอนาฬิกา และป้อม Schirmerturm กำแพงเมืองและป้อมปราการทั้งหมดนี้ 
เวลาเปิดปิด : ชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 - 19.00 น.


รีวิวพาชมวิวบนกำแพงเมืองเก่าลูเซิร์น (Museggmauer)

หลังจากข้าม สะพานไม้ Spreuerbrucke มาแล้ว ให้เดินบนถนนเลียบแม่น้ำรอยส์ไปทางซ้าย ตรงไปเรื่อยๆ

ตรงไปจนถึงป้อมนี้ ที่มีชื่อเรียกว่า Luegisland Tower
จากนั้นเดินขึ้นบันไดตามลูกศรสีน้ำเงิน


ผ่านเนินด้านหลังนี่ มีเลี้ยงวัวสวิสด้วย ขนยาว สวยงามแปลกตามากๆ

กำแพงเมืองเก่าลูเซิร์นนี้ มีเชื่อเรียกอีกชื่อว่า Museggmauer สร้างอยู่บนเนินเขาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1386 ด้วยความยาวรวมทั้งหมด 850 เมตร มีป้อมปราการทั้งหมด 9 ป้อม ตามรูป แต่สามารถขึ้นไปชมวิวบนป้อมปราการได้เพียง 3 ป้อม คือ ป้อม Mannliturm (ป้อมสูงที่สามารถมองลงมายังตัวเมืองวิวแม่น้ำรอยส์) ป้อม Zytturm หรือ ป้อมหอนาฬิกา และป้อม Schirmerturm กำแพงเมืองและป้อมปราการ
เริ่มต้นด้วยการเดินขึ้นเนินแล้วอ้อมไปด้านหลังกำแพง เพื่อไปยังป้อมแรกในการชมวิวที่ ป้อม Mannliturm
มองลงมาจะได้ภาพวิวสวยๆ ของตัวเมืองลูเซิร์นและแม่น้ำรอยส์กับ สะพานไม้ Spreuerbrucke ที่เราเพิ่งเดินข้ามกันมา
ป้อม Mannilturm นี้ เห็นวิวได้รอบเลย สวยที่สุดในบรรดาป้อมทั้งหมด

ฝั่งตะวันตกของตัวเมือง จะเป็นย่านที่พักอาศัยของชาวเมือง

เต็มอิ่มกับวิวจุดแรกกันไปแล้วก็ลงเดินเลาะไปบนกำแพงเมืองเรื่อยๆ ไปยังป้อมปราการต่อไป
ชมวิวกันไปเรื่อยๆ ก็ถึง ป้อม Zytturm ป้อมปราการที่มีลายภาพวาดสวยๆ พร้อมกับนาฬิกายักษ์

ด้านในป้อมจะมีกลไกนาฬิกาที่เราได้ชมกัน
ห้องด้านในทำเป็นเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อยๆ แสดงกลไกลของนาฬิกาประเภทต่างๆ ที่ใช้กันในสวิส สมกับเป็นเมืองแห่งนาฬิกาจริงๆ
จากนั้นก็เดินต่อไปเพื่อจะลงไปยังทางลงฝั่งตะวันออก
ก็จะสามารถชมวิวเมืองลูเซิร์นสวยๆ ได้ในอีกมุมมองนึง เห็นยอดเขาพิลาตุสอยู่ไกลๆ ตัดกับความเขียวขจีและความแดงของใบเมเปิ้ล สวยงามมากๆ
วิวตัวเมืองฝั่งตะวันออก มองเป็นเห็นยังสถานีรถไฟลูเซิร์น แล้วก็ ป้อม Wasserturm ของ สะพานไม้ Kapellbrucke