วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สะพานไม้ Spreuerbrucke

เดินเลาะเลียบริมแม่น้ำรอยส์กันไปซักพัก เราก็จะทำการข้าม สะพานไม้ Spreuerbrucke กลับไปยังฝั่งเดิม เพื่อขึ้นไปชมวิวบนกำแพงเมืองกันต่อ

สะพานไม้ Spreuerbrucke นี้ เห็นมาแต่ไกลเลย อีกฝั่งของสะพานจะเชื่อมกับเขื่อนกั้นระบายน้ำจากแม่น้ำรอยส์
ตัวสะพานโดดเด่นด้วยหอคอยเล็กๆ สีแดงตรงกลางสะพาน
เดินข้ามสะพานไปยังฝั่งตรงข้ามกัน สะพานไม้ Spreuerbrucke นี้มีลักษณะคล้ายๆ กับ สะพานไม้ Kapellbrucke ตรงที่หน้าจั่วก็มีภาพวาดเหมือนกัน
ต่างกันที่ภาพวาดนั้น เป็นภาพวาดเกี่ยวกับความตาย ซึ่งมีชื่อเรียกชุดภาพทั้งหมดกว่า 67 ภาพนี้ว่า Dance of Death ผลงานของ Kasper Meglinger
เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน Luzern คลิกที่นี่