วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รีวิวเส้นทางเดินเล่นย่านเมืองเก่าลูเซิร์น Luzern


รีวิวเส้นทางเดินเล่นย่านเมืองเก่าลูเซิร์น Luzern 

พาเดินเล่นเที่ยวชมเมือง Luzern เมืองเก่าแก่ที่ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองศูนย์กลางตั้งต้นเที่ยวสวิสอีกเมืองหนึ่ง เมืองนี้นั่งรถไฟมาจากสนามบิน Zurich เพียง 1 ชม. สำหรับเส้นทางเดินนั้น จะพาเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ในย่านตัวเมืองเก่าซึ่งเส้นทางนี้ ใช้เวลาเดินชมประมาณ 1-2 ชม. ผู้สูงอายุสามารถเดินได้สบายๆ จะเป็นยังไงนั้น ไปชมกัน


รีวิวเส้นทางเดินเล่นย่านเมืองเก่าลูเซิร์น Luzern 

เริ่มต้นเส้นทางจากการเดินข้ามสะพานรถข้ามจากหน้าสถานีรถไฟ Luzern ข้ามไปอีกฝั่งนึงของแม่น้ำ Reuss โดยมีจุดแวะชม 7 จุด

เดินเลี้ยวเข้าซอยแรกซ้ายมือ

เริ่มต้นจากจุดที่ 1 ตรงนี้ อาคารส่วนใหญ่ จะสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14-17 ปะปนกับอาคารสมัยใหม่ที่ทำเป็นร้านค้า

จุดที่ 2 จะมีน้ำพุโบราณสวยๆ ด้วย


จากนั้นเดินต่อลัดเลาะไปยังตามซอยในแผนที่ จะพบเห็นตัวอาคารทำมีภาพเขียนสีเฟรสโก้ ซึ่งใช้เทคนิคการวาดบนปูนเปียก

โดยอาคารเหล่านี้ จะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมต่างๆ นักท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปสวยๆ กันเต็มไปหมด


เดินชมทะลุทะลวงตามตรอกซอกซอยต่างๆ แถวนี้มีร้านอาหารไทยเปิดขายกันอยู่ 2-3 ร้านเลยทีเดียว

มากันจนถึงจุดที่ 4 หรือที่เรียกว่าย่าน Kornmarkt ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมืองเก่าขนาดใหญ่ สมัยก่อนใช้เป็นตลาดซื้อขายข้าวโพด

นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง โดยเราจะเห็นหอนาฬิกาขนาดใหญ่ของศาลาว่าการเมืองตั้งอยู่ที่นี่เช่นกัน ส่วนจตุรัสอื่นๆ ที่น่าสนใจนอกจากที่นี่ก็จะมี Muhien-Platz, Hirschen-Platz, Kapell-Platz, Weinmarkt

เดินทะลุมาจนถึงจุดที่ 5 จะเป็นถนนเลียบแม่น้ำ Rathausquai จะมีร้านอาหารที่ตั้งริมน้ำเรียงราย บรรยากาศฟินสุดๆ ฟ้าใสๆ ลมเย็นๆ แนะนำสั่งอาหารมาทานเป็นมื้อกลางวัน หรือ ช่วงเย็นๆ ค่ำ ก็จะดีมากๆ

มองไปยังฝั่งตรงข้ามจะเป็นโบสถ์ Jesuitenkirche โบสถ์นี้ เป็นโบสถ์ที่ออกแบบในสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในสวิส สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1666


จากจุดที่ 5 บนสะพานบนถนน Rathaussteg สามารถมองไปได้ไกลเห็นถึงสะพานไม้ Spreuerbrucke

ข้ามกลับมายังฝั่งสถานีรถไฟ

เก็บวิวสวยๆ ของแม่น้ำรอยส์กับตัวเมือง โดยมีสะพานไม้ Kapellbrucke สะพานไม้สัญลักษณ์ของเมือง Luzern

สะพานไม้นี้ เป็นสะพานเก่าแก่าสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1333 มีหอคอยทรง 8 เหลี่ยมสูง 34 เมตร ที่เรียกว่า Wasserturm เป็นจุดเด่นซึ่งหอคอยนี้ ใช้เป็นเคยใช้เป็นคุกคุมขังนักโทษ ป้อมปราการและห้องเก็บสมบัติในสมัยก่อน ด้านในจั่วสะพาน จะมีภาพวาดประวัติและเหตุการณ์สำคัญของประเทศที่วาดโดย Heinrich Wagman รวมถึงภาพนักบุญต่างๆและเรื่องของศาสนารวมทั้งหมด 112 ภาพ สะพานนี้

เดินวนจนมาสิ้นสุดที่จุดที่ 7 ถ่ายปิดคู่กับหงส์สวยๆ สีขาวเชื่องๆ ที่ว่ายน้ำมาให้เราได้ชม น้ำใสมากๆ เห็นลงไปยังพื้นด้านล่าง แนะนำกันเลยสำหรับเส้นทางเดินชมเมืองสวยๆ ของเมืองเก่า Luzern นี้