วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วิธีอ่านป้ายรถไฟและขึ้นรถไฟสวิส


วิธีอ่านป้ายรถไฟและขึ้นรถไฟสวิส

การเดินทางท่องเที่ยวในสวิสนั้น วิธีเดินทางหลักที่ประหยัด ปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด คือ การเดินทางด้วยรถไฟ รถไฟสวิสนั้น เชื่อมโยงกันทั่วประเทศและยังเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ข้างเคียง ในยุโรปอีกด้วย สำหรับการขึ้นรถไฟ อ่านป้ายรถไฟสวิส นั้น ทำได้ง่ายๆ ตามวิธีนี้เลย


วิธีอ่านป้ายรถไฟและขึ้นรถไฟสวิส

ในตัวอย่างนี้ เราจะยกตัวอย่างการเดินทางด้วยรถไฟจากสถานี Zurich HB ไปยังสถานี St.Gallen


ใช้ fahrplan.sbb.ch หารอบรถไฟที่จะเดินทางก่อน

จากนั้นเดินมาดูที่รอบรถไฟที่หน้าจอในสถานีว่าต้องไปรอที่ชานชาลาอะไร อันนี้ รอที่ชานชาลาเบอร์ 10

เดินไปที่ชานชาลาเบอร์ 10 ตามป้ายบอกทางในสถานี ดูที่ป้ายใหญ่ก่อนเดินเข้าชานชาลาอีกที

 เช็คจากป้ายใหญ่ รถไฟขบวนนี้ วิ่งจากสถานี Zurich HB ผ่านสถานี Flughafen - Winterthur ฯลฯ ไปยังเมือง St.Gallen เป็นรถไฟแบบ ICN ออกเดินทางเวลา 7.09 น.    ด้านล่างเป็นตำแหน่งโบกี้โดยสาร ยกตัวอย่าง Sektor B จะเป็นโบกี้ชั้น 1 - ตู้เสบียง - ชั้น 2 ปกติแล้วเราจะซื้อตั๋วแบบประหยัด เป็นชั้น 2 เวลารอก็เดินไปรอที่โบกี้ของชั้น 2 Sektor ไหนก็ได้

หน้าตาของรถไฟแบบ ICN เป็นรถไฟด่วนที่วิ่งระหว่างเมืองใหญ่ๆ จอดแวะระหว่างสถานีน้อย รวดเร็วมาก

เช็คความเรียบร้อยอีกที รอที่โบกี้ ชั้น 2 อ่านป้ายไฟคอนเฟิร์มเมืองที่เราจะไป ส่วนใครที่มีจักรยาน สามารถนำขึ้นตู้ที่มีรูปจักรยานได้

ด้านในขบวนรถไฟ กว้างขวางโอ่โถงมาก สะอาด สะดวกสบาย และตรงเวลาไม่แพ้รถไฟที่ญี่ปุ่น