วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิหารโลซาน (Cathedral de Lausanne)

มหาวิหารโลซาน (Cathedral de Lausanne) หรือวิหาร Notre-dame วิหารใหญ่แห่งเมืองโลซาน มหาวิหารแห่งนิกายโปรแตสแตนด์ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 เดิมนั้นเป็นโบสถ์คาทอลิก ที่สร้างโดยพระสันตะปาปาเกรกรอรี่ที่ 10 และรูดอล์ฟแห่งโรมัน

เดินข้ามสะพานไป ตัวมหาวิหารโลซานจะตั้งอยู่บนเนินเขา
ตัววิหารแห่งนี้ สร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (เห็นกันบ่อยมากในสวิส)
เดินไปทางซ้ายมือเพื่อเข้าไปชมกันทางประตูนี้
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ด้านในโอ่อ่า อลังการแฝงไปด้วยความสวยงามแบบลึกลับเล็กน้อย
มีกระจกสีที่วาดด้วยภาพสวยๆ ให้ชมกันถึง 105 บาน
แท่นบูชาและเสาต่างๆ รอบๆ วิหารเพิ่มความอลังการ โออ่ามากมาย
เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน Lausanne คลิกที่นี่