วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เดินเล่นชมเมือง Bern

จาก บ่อหมี เดินย้อนกลับข้ามสะพานแม่น้ำอาเรอร์ ตรงไปตามถนน Munstergasse ตาม แผนที่

วิวเมืองสวยๆ ของตัวเมืองเบิร์น ริมแม่น้ำอาเรอร์ ที่เห็นสูงๆ ก็คือ หอคอยของ Burn Munster ที่เราขึ้นไปชมวิวกันมา
สะพาน Nydeggbrucke ข้ามแม่น้ำอาเรอร์ (เดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานนี้กลับกัน)
มุมสวยๆ ถ่ายจากบนสะพาน น้ำใสมาก สีเขียวมรกต ตัดกับหลังคาบ้านแบบเก่า มุงกระเบื้องสีแดง
บ้านไล่ระดับ จากเนินเขาตามโค้งลงไป สวยไปอีกแบบนึง อีกมุมมหาชนที่คนแวะถ่ายกัน
เดินเล่นต่อกันไปเรื่อยๆ ขึ้นไปตามถนน Munstergasse ระหว่างทางเดินจะเห็นตึกรามบ้านช่องที่ประดับประดาไปด้วยธง ตามรัฐต่างๆ ของสวิส ส่วนเมืองหลวงเบิร์น ธงจะเป็นสัญลักษณ์รูปหมี ตรงกลางถนน จะเป็นแนวน้ำพุสวยๆ ตลอดสายให้เราได้ชมกัน
จากนั้นจะมาถึง หอนาฬิกา Zytglogge ตีบอกเวลาพร้อมกับระบำตุ๊กตาทุกต้นชั่วโมง
จากหอนาฬิกา เดินย้อนขึ้นไปต่อตามถนน Marktgasse
จะถึงซุ้มประตูเมืองเก่า Kafigturn ที่ทำให้รถรางสามารถลอดผ่านได้ ซุ้มประตูแห่งนี้ เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองเก่า ซึ่งใช้เป็นที่คุมขังนักโทษในสมัยก่อน จนบางครั้งก็มีชื่อเรียกว่า Prison Tower ลานด้านหน้าซุ้มก็จะเป็นลานกว้างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ มีตลาดนัดขายของ ขายอาหารราคาถูก ทุกวันอังคาร พฤหัสฯ และเสาร์
จากซุ้มประตูเมืองเก่า เลี้ยวซ้ายไปจะเป็นอาคารรัฐสภา Bundeshaus Paliament สำหรับประชุมสภาของสวิส จากตัวแทนทั้งหมด 26 รัฐ
มีลานน้ำพุขนาดใหญ่ด้านหน้า ที่เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเด็ก และผู้ใหญ่หัวใจเด็ก 555
จากนั้นเดินกลับมาเข้าสู่ถนน Spitalgasse แวะช้อปปิ้งกันก่อน ร้านรวงของที่นี่มีเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหาร ขนม ของฝาก
เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน Bern คลิกที่นี่